Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dimecres, 13 de març de 2019 (De 20.00 h a 21.00 h)

Havent de celebrar l’Ajuntament Ple sessió amb caràcter ordinari a la Casa Consistorial el dia 13 de març de 2019, a les 20:00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de les sessió de 9 de gener de 2019.
2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 111/2018 fins al 22/2019.
3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2018.
4-. Proposta d’acord de verificació del Text refós de modificació de l’article 88 (Regulació dels establiments de bestiar) de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Talamanca.
5.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2018 respecte als tributs de Talamanca.
6.- Assumptes sobrevinguts.
7.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.03.2019 | 13:18