Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dimecres, 12 de setembre de 2018 (De 20.00 h a 23.00 h)

Havent de celebrar l’Ajuntament Ple sessió amb caràcter ordinari a la Casa Consistorial el dia 12 de setembre de 2018, a les 20:00 hores, a l’objecte que al peu s’expressa, ho poso al coneixement de vostè a fi de que concorri a l’acte, o en cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’antelació oportuna d’aquesta Alcaldia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de juliol de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 53/2018 fins al 68/2018.

3.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM).

4.- Assumptes sobrevinguts.

5.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 07.09.2018 | 13:28