Junta de Govern Local

Dimecres, 26 de setembre de 2018 (De 19.00 h a 21.00 h)

Atès que en l'ordre del dia de la Junta de Govern Local convocada per al proper dimecres dia 26 de setembre, a les 19 hores, hi consten els següents punts:

Proposta d’aprovació de la certificació núm. 2 i última del projecte d’obres “Remodelació de la platja de la piscina municipal de Talamanca” amb núm. d’expedient “Talamanca – Remodelació platja piscina”.

Proposta d’aprovació de la certificació núm. 1 de l’actuació “Millora de camins municipals de Talamanca”.

Vist que es tracta d'assumptes relacionats amb competències delegades del Ple municipal a la Junta de Govern Local, aquests punts tindran consideració de públics d'acord amb la STC 161/2013, de 26 de setembre de 2013, la qual resol que les sessions de Junta de Govern Local no són públiques sempre que s'interpreti en el sentit que no es refereixen a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.

Adreça:

Sala de Plens

Darrera actualització: 24.09.2018 | 12:32