Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dimecres, 9 de gener de 2019 (De 20.00 h a 22.00 h)

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 14 de novembre de 2018 i de 21 de novembre de 2018.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 98/2018 fins al 110/2018.

3.- Donació de compte de la Junta de Govern Local de 7 de novembre de 2018.

4.- Proposta d’aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants en data 1 de gener de 2018.

5.- Proposta d’aprovació de la concreció per als exercicis 2018 i 2019 al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

6.- Proposta de resolució de l’expedient sancionador per presumptes infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/002/2018.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 07.01.2019 | 14:34