Junta de Govern Local

Dimecres, 24 d'abril de 2019 (De 19.00 h a 20.00 h)

Atès que en l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, convocada pel dimecres dia 24 d'abril, a les 19:00h, hi consten els següents punts:

Proposta d’aprovació inicial de la Memòria valorada d’excavació i consolidació de les estructures arqueològiques de la necròpoli del Castell de Talamanca
- Proposta d’aprovació inicial del Projecte de la implantació d’una estació de bombament d’impulsió per al clavegueram del sector est de Talamanca” 
- Proposta d’aprovació inicial del Projecte d’execució de l’adequació del Casal de la Quintana  

Vist que es tracta d'assumptes relacionats amb competències delegades pel Ple municipal a la Junta de Govern Local, aquests punts tindran la consideració de públics d’acord amb la STC 161/2013, de 26 de setembre de 2013, la qual resol que les sessions de Junta de Govern Local no són públiques sempre que s’interpreti en el sentit que no es refereix a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.

Darrera actualització: 16.04.2019 | 12:44