Ple extraordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dilluns, 29 d'abril de 2019 (De 20.15 h a 21.00 h)

ORDRE DEL DIA

1-. Proposta d’aprovació de la convalidació del Programa Anual de restauració i millora forestal 2018 de l’Associació de Propietaris Forestals Valls del Montcau

2.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2017

3.- Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2019, bases d’execució i plantilla de personal 2019.

4.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2018.

5.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2019.

6.- Sorteig formació de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig de 2019.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 10:20