Millores en la gestió dels impostos

Dijous, 7 de desembre de 2017 a les 10:45

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), ha presentat aquest darrer trimestre de l'any diferents millores en els tramits del web de l'organisme (orgt.cat) que fan possible que els ciutadans es puguin relacionar electrònicament i per tant que no els hi calgui desplaçar-se a les nostres oficines, a tall d'exemple cal destacar com a més signicatives:

  • l'obtenció de duplicats de documents per realitzar pagaments de l'impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles i sancions de trànsit.
  • la presentació de sol·licituds: de fraccionament i ajornament, de devolució d'ingressos, de beneficis fiscals, i qualsevol altre escrit.
  • la presentació de recursos i al·legacions.
  • la sol·licitud per rebre electrònicament les notificacions per part de persones físiques i la comunicació dels mitjans d'avís en cas de persones jurídiques.

Aquestes millores han estat possibles en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, Certificat difital,...), mitjançant les quals es garanteix el nivell de seguretat dels sistemes d'identificació i signatura necessaris per a cada tipologia de tràmit que es realitza, També des de fa mesos totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es practiquen electrònicament, d'acord amb l'establert en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques (llei 39/2015, d'1 d'octubre) utilitzant el servei e-NOTUM dins de la plataforma EACAT. Pel que fa a les persones físiques també les notificacions són electròniques en el cas que així ho sol·licitin.

Així mateix, per a aquells ciutadans que vulguin personar-se a les oficines, a partir dels primer dies d'octubre està previst el nou servei de cita prèvia que es sol·licitarà des del web amb la finalitat de reduir els temps d'espera a les nostres oficines, el que permetrà gestionar els tràmits de manera més àgil prestant un servei públic de qualitat. Els primers mesos, aquest nou servei tindrà caràcter voluntari amb vistes d'anar implantant-lo obligatòriament cap a començaments del proper exercici per als contribuents que requereixin d'atenció presencial.

Darrera actualització: 07.12.2017 | 10:49