Protocol d'actuació davant la vespa asiàtica

Dimecres, 23 d'octubre de 2019 a les 00:00

Ja se n'han detectat exemplars a Talamanca

Els darrers dies s'han detectat alguns exemplars de vespa asiàtica al nucli urbà de Talamanca. Quan es detecti un niu, s'ha de comunicar al cos d'agents rurals on es centralitza la informació. 

MOLT IMPORTANT
Sempre avisar al Cos d'Agents Rurals:
Tel. 93 561 70 00
velutinacar@gencat.cat


En el cas de detectar algun exemplar, no intentar capturar-lo amb el risc de picada que suposa. Només en el cas que es pugui, fer una fotografia de l'exemplar i enviar-la per correu electrònic: velutinacar@gencat.cat. La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres. No acostar-s'hi sense l'equip de protecció adequat. Cal que s'indiqui la ubicació concreta de l'exemplar o niu (vesper) indicant la localitat, lloc o paratge concret, si és possible amb les coordenades i el possible risc que s'observa.

La Vespa Velutina és una espècie exòtica catalogada com invasora que causa greus perjudicis al sector apícola català̀, ja que afecta directament a l’abella de la mel.

Tot i que es recomana extremar les precaucions, cal tenir en compte que la picada d’aquesta vespa NO és més perillosa que la de qualsevol altra vespa o abella autòctona, excepte en aquelles persones que en siguin al·lèrgiques.

Darrera actualització: 23.10.2019 | 14:00