Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 9 de juliol de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de maig de 2020.      

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 26/2020 fins al 30/2020.

3.- Determinació dies festius locals del municipi de Talamanca per a l’any 2020.

4.- Proposta d’aprovació de la pròrroga per al 2020 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2016-2019.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni amb la Diputació de Barcelona per l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH).

6.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Talamanca per al 2020.

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

 

PER ASSISTIR AL PLE SERÀ OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA I ES LIMITARÀ L'AFORAMENT

Darrera actualització: 07.07.2020 | 09:31