Modificació del calendari fiscal 2020

Divendres, 15 de maig de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Talamanca, amb la col·laboració de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ha modificat el calendari fiscal previst per aquest any 2020 i ha ampliat els terminis de pagament dels principals impostos i taxes.Davant de la situació d’excepcionalitat que es viu a Catalunya, l’Ajuntament ha decidit tirar endavant una sèrie de modificacions en les dates amb la intenció d’ajudar a la ciutadania a fer front a l’impacte econòmic i social que el COVID-19 pot tenir.

IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica)

El termini màxim de pagament d’aquest impost, que inicialment era el 4 de maig, s’ha prorrogat fins el 2 de juny. En aquest cas, i atès que el període de pagament en voluntària d’aquest impost es va iniciar abans de l’actual situació d’excepcionalitat, les entitats bancàries s’han compromès a acceptar els fulls de pagament enviats a la gent, sigui quina sigui la data límit que hi consti, fins el dia 2 de juny. En qualsevol cas, si algú desitja una nova carta de pagament, pot sol·licitar-la a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic a talamanca@diba.cat

IBI (Impost de Béns Immobles)

  • Aquelles persones que no ho havien domiciliat tenien fins l’1 de juliol per fer el pagament. Amb el nou calendari fiscal, la data límit passar a ser l’1 de setembre.
  • Aquelles persones que ho tenien domiciliat el pagaven en dues fraccions, la primera el 4 de maig i la segona el l’1 de setembre. Amb el nou calendari la primera fracció serà l’1 de setembre i la segona l’1 de desembre.

Taxa per gestió de residus (domèstics i comercials)

  • En el cas de no haver-ho domiciliat, la data límit era el l’1 de juliol. Amb el nou calendari fiscal la data límit passa a ser l’1 de setembre.
  • En el cas de tenir-ho domiciliat, la primera fracció era el 4 de maig i la segona l’1 de setembre. Amb el nou calendari fiscal la primera fracció serà l’1 de setembre i la segona l’1 de desembre.

Les taxes per entrada de vehicles-guals i per manteniment de cementiris no han patit variacions.

Darrera actualització: 15.05.2020 | 12:25