Retribucions càrrecs electes i grups municipals

El ple celebrat el 6 de juliol de 2015 va acordar les següents retribucions als càrrecs electes:

Alcalde

  • Josep Tarín Canales, retribució bruta anual de 9.299,04 € amb una dedicació del 75%.

La resta de càrrecs electes no reben retribucions per l'exercici del seu càrrec.

Així mateix es va acordar que cada grup polític municipal percebi una aportació econòmica per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions. Les quanties trimestrals són les següents:

  • 50 € per cada regidor electe.
  • 50 € pel grup municipal.

Així mateix també es va acordar establir el següent el règim d'assistències a favor dels membres de la Corporació pels imports següents:

  • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 50 euros per sessió.
  • Assistència a les sessions extraordinàries del Ple: 15 euros per sessió.
  • Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 40 euros per sessió.
Darrera actualització: 01.06.2018 | 09:06
Darrera actualització: 01.06.2018 | 09:06