Retribucions càrrecs electes i grups municipals

El ple celebrat el 4 de juliol de 2019 va acordar les següents retribucions als càrrecs electes:

Alcalde

  • Josep Tarín Canales, retribució bruta anual de 9.299,04 € amb una dedicació del 75%. (ACTUALITZACIÓ: L'Alcalde ha renunciat a la seva retribució, en data 31 de juliol de 2019 amb efectes immediats, atès el seu nomenament com a diputat de la Diputació de Barcelona)

La resta de càrrecs electes no reben retribucions per l'exercici del seu càrrec.

Així mateix es va acordar que cada grup polític municipal percebi una aportació econòmica per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions. Les quanties trimestrals són les següents:

  • 50 € per al grup municipal.
  • 50 € per al grup municipal per cada regidor electe que l'integri.

Així mateix també es va acordar establir el següent el règim d'assistències a favor dels membres de la Corporació, a excepció de l'Alcalde, pels imports següents:

  • Assistència a les sessions ordinàries del Ple: 60 euros per sessió.
  • Assistència a les sessions extraordinàries del Ple: 25 euros per sessió.
  • Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 50 euros per sessió.
Darrera actualització: 02.10.2019 | 12:50
Darrera actualització: 02.10.2019 | 12:50