Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dimecres, 13 de setembre de 2017 (De 20.00 h a 21.00 h)

Convocatòria i ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca del 13 de setembre de 2017

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE

Havent de celebrar l’Ajuntament Ple sessió amb caràcter ordinari a la Casa Consistorial el dia 13 de setembre de 2017, a les 20:00 hores, a l’objecte que al peu s’expressa, ho poso al coneixement de vostè a fi que concorri a l’acte o, en cas de no poder-hi assistir, ho acrediti amb l’antelació oportuna d’aquesta Alcaldia.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE JULIOL DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 54/2017 FINS AL 71/2017

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JULIOL I DE 2 D’AGOST DE 2017.

4.- DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS DEL MUNICIPI DE TALAMANCA PER A L’ANY 2018

5-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2016

6-. APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2017

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 60/2017 DE 20 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L. I SOL·LICITUD DE DEFENSA JUDICIAL EN L’ESMENTAT PROCEDIMENT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 61/2017 DE 25 DE JULIOL DE 2017, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PROCURADOR QUE REPRESENTI L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 218/2017 SECCIÓ D, INTERPOSAT PER IBÉRICA DEL PAPEL TISÚ, S.L.

9-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE TRAMESA DE SOL·LICITUD A LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TAL QUE PORTI A TERME L’ELIMINACIÓ DE 5 PLATANERS SITUATS EN UN TRAM URBÀ A LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BV-1221 I QUE ES TROBEN EN MAL ESTAT

10.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS EN UN 1% DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA

11-. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

13.- PRECS I PREGUNTES.

Oficines Municipals

Plaça Església, 1 - 08278 Talamanca - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 827 00 36
Fax: 93 827 00 42
Correu electrònic: talamanca@diba.cat
Lloc web: www.talamanca.cat
Horari:  
Dll a dv: 9:30-14:00 i Dx tarda: 16:00-19:00
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 13.09.2017 | 10:09