Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 8 de juliol de 2021 de 20.00 h a 20.30 h

Convocatòria de Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca, per al dijous 8 de juliol de 2021, en format telemàtic.

Podeu seguir el Ple clicant al següent enllaç: https://youtu.be/KaG4KKjEtTw

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acte de la sessió de 13 de maig de 2021.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/38 fins al 2021/67.

3.- Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2020 respecte als tributs de Talamanca.

4.- Proposta d’aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat 2016-2019, i la incorporació de les mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la COVID-19 aprovades a les addendes amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, exercici 2020-2021.

5.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2021/62 de 10 de juny de 2021, d’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. del contracte de les obres d’adequació del Casal de la Quintana del municipi de Talamanca.

6.- Proposta d’aprovació de sol·licitud de pròrroga de qualificació com a zona turística a efectes d’horaris comercials.

7.- Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvenció al Club Esportiu Talamanca per la reactivació dels equipaments esportius

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 07.07.2021 | 10:19