Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 12 de maig de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

Dijous 12 de maig, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Talamanca, Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 10 de març de 2022 i les extraordinàries i urgents de 12 de d’abril de 2022 i de 3 de maig de 2022.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/19 fins al 2022/38.

3.- Proposta d’aprovació de l’expedient de catalogació de la Sínia del mas la Serra com a bé cultural d’interès local (BCIL).

4.- Proposta d’aprovació de l’expedient de catalogació del Forn d’obra del mas la Serra com a bé cultural d’interès local (BCIL).

6.- Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 12 d’abril de 2022, d’aprovació de la certificació núm. 6 i retornar les certificacions núm. 6 i 7 juntament amb les factures corresponents.

7-.  Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació del d’execució de les obres d’adequació del Casal de la Quintana, exp. 2022_182.

8-.  Proposta d’aprovació de la sol·licitud de modificació del projecte del PUOSC per l’actuació d’adequació del Casal de la Quintana, expedient PRE082/19/01960.

9-. Assumptes sobrevinguts.

10-. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.05.2022 | 11:03