Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dimecres, 12 de juliol de 2017 de 20.00 h a 22.00 h

Dimecres 12 de juliol, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Talamanca, Ple ordinari, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE MAIG DE 2017.

2.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 35/2017 FINS AL 53/2017.

3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 3 DE MAIG I DE 7 DE JUNY DE 2017.

4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE TALAMANCA CORRESPONENT A L’ EXERCICI DE 2015

5-. DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 12.07.2017 | 08:43