BAN - ESTAT D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Divendres, 9 de febrer de 2024 a les 00:00

ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

PRINCIPALS AFECTACIONS

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

No es poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials)

REGS

Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats excepte:

  • Per reg de supervivència d’arbres. Només de 20 a 8 hores i mitjançant gota a gota o regadora.
  • El reg de gesta prohibit en tots els casos.
  • La prohibició no s’aplica a reg amb aigua de pluja recollida en teulades ni al reg amb aigua regenerada procedent de depuradora.

NETEJA

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o incendi, hi ha risc sanitari o de seguretat viària.

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als establiments comercials dedicats a això, excepte si és per mantenir la seguretat.

PISCINES

Només es permet el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació d’aigua, en les quantitat indispensables per reposar les pèrdues d’aigua i garantir-ne la qualitat sanitària.

L’Alcalde

Salvador Mañé i Papasey

Talamanca, a 8 de febrer de 2024

 

Darrera actualització: 09.02.2024 | 08:51