Consulta de llistes electorals Eleccions al Parlament Europeu

Divendres, 19 d’abril de 2024

De conformitat amb el que disposa a l’article 39.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral, s’obre el servei de consulta de les llistes electorals vigents del 22 al 29 d’abril de 2024 (ambdós inclosos), a fi que les persones interessades puguin presentar reclamacions.

La consulta, que a l’Ajuntament s’efectua per mitjans informàtics, s’ha de realitzar pel propi interessat prèvia identificació amb el DNI, passaport o permís de conduir en el qual aparegui la fotografia del titular.

 

Talamanca, a 19 d’abril de 2024

Darrera actualització: 19.04.2024 | 10:03