SINDICATURA DE COMPTES

INFORME 36/2023 SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS EXERCICIS 2021 - 2024

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat de l'informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions desl informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.

L'informe s'ha publicat també a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www. sindicatura.cat).

S'hi pot accedir directament amb el següent enllaç:

https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_36_ca.pdf

 

Darrera actualització: 14.02.2024 | 11:33
Darrera actualització: 14.02.2024 | 11:33