Jutjat de Pau i Registre Civil de Talamanca

Objecte
La Justícia de Pau és el primer esglaó de l'organització judicial espanyola en el terme municipal corresponent. La missió del Jutjat de Pau és intentar conciliar els interessos enfrontats, essent un òrgan servit per jutges no juristes (llecs) que exerceixen funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els atribueix la llei.

També compleix una funció de cooperació en la notificació de resolucions dels altres òrgans judicials de primera instància civil o penal.

El Registre Civil es l’òrgan jurisdiccional on s’inscriuen els fets i actes vitals de les persones que modifiquen el seu estat civil, la seva relació familiar i la seva identificació personal.

Al capdavant del Jutjat de Pau i Registre Civil de Talamanca es troba el senyor Pere Sellarès Mayans. El jutge suplent és el senyor Francesc Sellarès Boixader. 


Ubicació
El Jutjat de Pau i Registre Civil de Talamanca es troba a l’edifici polivalent Casal del Poble (Raval, 4). L’atenció al públic es realitza prèvia concertació de visita mitjançant el correu electrònic tlmc.jutjat@talamanca.cat o el telèfon 938270036 els dijous i els divendres de 9 a 14 hores.

Funcions
El Jutjat de Pau de Talamanca s’encarrega, entre d’altres, dels següents temes:

- Actes de cooperació judicial (exhorts), per evitar desplaçaments al cap del partit judicial.
- Enjudiciaments i resolució de processos per faltes lleus.
- Celebració d'actes de conciliació.


El Registre Civil de Talamanca s’encarrega, entre d’altres, dels següents temes:

- Inscripcions de naixement, defunció, matrimoni, divorci
- Inscripcions de tutela


Contacte
Jutjat de Pau i Registre Civil de Talamanca
Raval, 4. 08278 Talamanca (Barcelona)
Correu electrònic: tlmc.jutjat@talamanca.cat
Telèfon: 938270036 (dijous i divendres de 9 a 14 hores)

Qui gestiona el servei?

El servei forma part de l'Administració de Justícia i és completament independent de l'Ajuntament de Talamanca. Per tal de realitzar qualsevol tipus de consulta i/o sol·licitar serveis de jutjat o de registre, s'ha de contactar mitjançant el correu electrònic i el telèfon assenyalat.

Casal del Poble

Raval, 4 - 08278 Talamanca - Barcelona (Catalunya)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2024 | 11:49