Denúncia per incompliment de la disciplina ambiental

La disciplina ambiental es refereix al règim d'infraccions i sancions de les lleis sectorials que formen o incideixen en el medi ambient.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació.

    Si la sol·licitud la fa un/a representant de l'interessat/da, aquest/a s´haurà d'acreditar mitjançant una autorització de la persona sol·licitant juntament amb la fotocòpia d'ambdós D.N.I., en el moment de recollir el volant a les dependecies municipals.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 15.02.2024 | 16:24