Modificació de dades del Padró Municipal d'Habitants

És el tràmit necessari per sol·licitar la modificació de les dades que figuren en el Padró Municipal d’Habitants referent a un habitant ja empadronat. Aquestes modificacions poden venir referides a modificacions en el nom, cognoms, nivell d’estudis, inclusió del número de DNI d’un habitant que acaba d’adquirir-lo, errades en l’adreça, etc.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes aquelles persones empadronades en el Padró Municipal de l’Ajuntament de Talamanca.

Qui ho sol·licita pot ser:
- la persona interessada major d’edat.
- una persona autoritzada per l’interessat/ada. En aquest cas caldrà aportar la corresponent autorització , així com la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

Cal aportar:

  • Instància específica [ DESCARREGAR ]


  • DNI

    • Si ve l’interessat/ada: DNI, passaport o targeta de residència vigent.
    • Si ve un/a representant: autorització de representació per a tràmits al Padró i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

  • Documentació original acreditativa de la modificació

    Escriptura, contracte de lloguer, DNI, certificat literal de naixement, etc...

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 14.06.2016 | 12:32