Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Tota la població.


Equip tècnic:

Sorea, S.A.U.

Atenció comercial: 902 250 070

Avaries: 900 304 070

www.sorea.cat


Unitat responsable:

Regidoria de Serveis i Manteniment.


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Al telèfon d'atenció comercial de Sorea, S.A.U.: 902 250 070.


Darrera actualització: 29.05.2018 | 12:34