Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 13 de maig de 2021 de 20:00 a 21:00

Convocatòria de Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca, per al dijous 13 de maig, en format telemàtica. 

Podreu seguir el Ple clicant al següent enllaç: https://youtu.be/zgSSLVbBUF0

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions d’11 de març de 2021, de 31 de març de 2021 i de 6 de maig de 2021.   

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/15 fins al 2021/37.

3.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Talamanca per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

4.- Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del projecte BAGES, TREBALL, TALENT i TECNOLOGIA 2021-2022.

5.-  Proposta d’aprovació inicial del Projecte executiu de l'actuació Optimització energètica del Casal del Poble.

6.- Aprovació de la liquidació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Talamanca relatiu a les obres del projecte constructiu “Adequació d’un itinerari de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK.24+352) fins a la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825) de Talamanca.”

7.- Assumptes sobrevinguts.

8.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 12.05.2021 | 09:48