Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 11 de novembre de 2021 de 20.00 h a 21.00 h

Avui, a les 20 hores, Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació dels actes de la sessió ordinària del 9 de setembre de 2021 i de la sessió extraordinària del 21 d’octubre de 2021.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/83 fins al 2021/102.

3.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 3 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

4.- Proposta d’aprovació del conveni marc per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria d’energia del Consell Comarcal del Bages.

5.- Proposta d’adhesió al IV Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Bages, 2021 – 2025.

6.- Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts Programa DUS 5000, regulat pel Reial Decret 692/2021 i de la sol·licitud per a concórrer-hi.

7.- Proposta d’aprovació de la moció de reprovació del càrrec l’alcalde a l’Ajuntament de Talamanca que presenta el grup municipal FEM-TALAMANCA AM ERC.

8.- Assumptes sobrevinguts.


9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.11.2021 | 17:09