Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 13 de gener de 2022 de 20:00 a 21:00

Sessió ordinària de Ple municipal de l'Ajuntament de Talamanca per al dijous 13 de gener, a les 20 hores, en format telemàtic i amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’11 de novembre de 2021.        

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2021/103 fins al 2021/128.

3.- Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a l’exercici de 2020.

4.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 4 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

5.- Proposta d’aprovació de la certificació núm. 5 del projecte d’obres “Adequació del Casal de la Quintana” amb codi d’expedient 2021-62.

6.- Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres “Remodelació de la platja de la piscina” a Transports i Excavacions Ribera, S.A.

7.- Proposta d’aprovació provisional de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Talamanca amb la finalitat d’ubicar un servei públic de minideixalleria.

8.- Aprovació de l’Addenda núm. 2 al Contracte d’arrendament, de data 20/05/2009, amb el Club Esportiu Talamanca, relatiu a la finca urbana núm.459 inscrita al Registre de la Propietat de Manresa.

9.- Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

10.- Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

 

El Ple es podrà seguir per Youtube a través d'aquest enllaç: https://youtu.be/XTlFjYHpgwo

Darrera actualització: 12.01.2022 | 09:40