Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 8 de setembre de 2022 de 20:00 a 21:00

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 14 de juliol de 2022.

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/68 fins al 2022/75

3- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors(PMP) del 1er trimestre de 2022

4- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors(PMP) del 2on trimestre de 2022.

5-. Proposta d’aprovació dels augments de l’IPC no percebuts des de l’any 2014, la revisió de preus i la finalització del contracte de serveis públics de recollida de RSU amb la societat EMPRESA DE SERVICIOS JUAN Y JUAN, SL.

6.-  Proposta d’aprovació de l’inici del Procediment de la contractació de les obres de millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca, mitjançant un procediment obert simplificat (Expedient 2022_308).

7-. Proposta d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 6.09.2022 | 10:27