Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 10 de novembre de 2022 de 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 8 de setembre de 2022 i de 27 d’octubre de 2022.           

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2022/76 fins al 2022/108.

3- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 3er trimestre de 2022

4-. Proposta d’aprovació de la retribució actualitzada de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (AGBAR) amb efectes 1 de gener de 2022.

5.- Proposta d’aprovació de l’encomana a la Diputació de Barcelona de la gestió material de la selecció de personal derivada de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Talamanca 2022 i de la minuta del conveni a formalitzar.

6.- Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

7.- Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal.

8.- Assumptes sobrevinguts.

9.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.11.2022 | 12:27