Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca

Dijous, 9 de març de 2023 de 20:00 a 21:00

ORDRE DEL DIA

0-. Declaració Institucional: Manifest del dia internacional de les dones

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de gener de 2023. 

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 2023/1 fins al 2023/22.

3.- Donar compte de l’informe de la intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors (PMP) del 4art trimestre de 2022.

4.- Aprovació de la certificació núm. 1 i única del projecte d’obres per la millora del clavegueram al tram final del carrer Mura del municipi de Talamanca amb codi d’expedient 2022-308.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni marc de Cooperació i delegació entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca per la prestació d’un servei comarcal d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil.

6.- Proposta d’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal (SAM).

7.- Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023/19 de 24 de febrer de 2023, d’aprovació de l’increment del salari mínim interprofessional per a l’any 2023.

8.- Proposta d’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació ORGT 2022 respecte als tributs de Talamanca.

9.- Proposta d’aprovació de la resolució de mutu acord amb l’empresa PADELGEST,SL del contracte d’obres per a la construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Talamanca.

10.- Assumpte sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 9.03.2023 | 09:01