Ple ordinari

Dijous, 12 de setembre de 2019 de 20.00 h a 21.00 h

El proper dijous 12 de setembre, a les 20 hores, s'ha convocat Ple ordinari de l'Ajuntament de Talamanca, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de juliol de 2019.      

2.- Donació de compte dels decrets d’alcaldia, del núm. 80/2019 fins al 96/2019.

3.- Proposta de finalització i arxiu de l’expedient sancionador per infraccions comeses segons el que preveu l’Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals, que figuren a l’expedient AD/001/2019.

4.- Proposta de modificació del pressupost núm. 6/2019 per crèdit extraordinari

5.- Assumptes sobrevinguts.

6.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.09.2019 | 13:19