Ampliació del període de pagament voluntari de l'impost de circulació

Dimecres, 30 de maig de 2018 a les 00:00

L'ORGT ha modificat el període voluntari de cobrament de de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha modificat el període voluntari de cobrament de l'impost de vehicles de tracció mecànica relatius a l'Ajuntament de Talamanca. El període finalitzava el passat 4 de maig però degut a la gran quantitat d'incidències detectades en el repartiment d'avisos de pagament dels rebuts no domiciliats, s'ha optat per ampliar el termini fins el proper 4 de juny.

D'aquesta manera, totes les persones afectades podran pagar fins aquest dia l'impost a dalt indicat sense incórrer en cap tipus de recàrrec.

Darrera actualització: 30.05.2018 | 10:15