Calendari fiscal 2019

Dilluns, 18 de febrer de 2019 a les 00:00

Per tal de facilitar el pagament dels impostos i les taxes municipals que gestiona l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en nom de l'Ajuntament de Talamanca, us informem de les dates establertes en el calendari fiscal per a l’any 2019.

Dates de Pagament Càrrec domiciliari Concepte que recapta l'ORGT en nom de l'Ajuntament
  02.05.2019

- Impost sobre béns immobles urbans - 1ª fracció domiciliat

- Taxa per gestió de residus domèstics - 1ª fracció domiciliat

- Taxa per gestió de residus comercials - 1ª fracció domiciliat

de 01.03.a 02.05.2019 02.05.2019 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
de 02.05. a 02.07.2019 01.07.2019

- Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliat

- Taxa per gestió de residus domèstic - no domiciliat

- Taxa per gestió de residus comercials - no domiciliat

- Taxa per entrada de vehicles-guals

  02.09.2019

- Impost sobre béns immobles urbans - 2ª fracció domiciliat

- Taxa per gestió de residus domèstics - 2ª fracció domiciliat

- Taxa per gestió de residus comercials - 2ª fracció domiciliat

de 05.09. a 05.11.2019 04.11.2019

- Impost sobre béns immobles rústics

- Impost sobre béns immobles rústics construïts

- Taxa per manteniment de cementiri municipal

de 19.09. a 19.11.2019 04.11.2019 - Impost sobre activitats econòmiques

 

Darrera actualització: 18.02.2019 | 13:07