MANTENIMENT I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 00:00

El mes passat l'Alcaldessa es va reunir amb diferents veïnes i veïns per tal de parlar d'un dels temes que més interès genera: el manteniment i la neteja de la via pública i dels espais públics del nostre poble. En aquest sentit, és important recordar que, tal i com també passa en molts d'altres serveis municipals, Talamanca és un poble amb poc més de 200 habitants que sovint ha d'atendre una demanda d'una població molt superior. En conseqüència, els recursos econòmics i humans sempre són escassos pel volum de feina que sol haver-hi. En el cas del manteniment i la neteja, es diposa d'una sola persona, per bé que puntualment i durant períodes de màxim sis mesos, compta amb una altra persona de suport. Les tasques excepcionals o de volum superior, per força s'han d'externalitzar.

La brigada municipal intenta destinar un dia íntegre a la neteja de la Quintana (que serà els dimarts, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin) i un altre a la neteja del nucli antic, en els dos casos per buidar papereres, netejar punts de recollides de residus i regar i encreçar places i similars. La resta del temps es gestiona sempre en funció de les necessitats puntuals que puguin sorgir, així com a activitats menys urgents. 

Atesos els recursos disponibles, és molt important recordar a tota la ciutadania la importància d'utilitzar correctament els punts de recollida de residus que hi ha repartits pel poble. Massa sovint ens trobem amb bosses que no es dipositen dins dels contenidors, sinó que es deixen al damunt, al costat, a terra... Això, en un entorn natural com el nostre amb alta presència d'animals que busquen menjar, es tradueix sistemàticament en bosses rebentades i restes escampades per tot el punt de recollida. Més enllà de la mala imatge que s'ofereix, i de les molèsties que s'ocasionen a la resta de població, això obliga a la brigada municipal a invertir molt més temps del previst en la neteja d'aquestes àrees.

També és molt necessària la col·laboració de tothom en el mateniment de les parcel·les, especialment pel que fa al desbrossat, atès que en temporada d'estiu pot suposar un perill important, més enllà del mal aspecte que ofereix.

Per a l'Ajuntament el manteniment i la neteja de la via i els espais publics és una preocupació cabdal, com de ben segur ho és per a tota la població. Per això us demanem que qualsevol comentari, suggeriment o proposta que ens ajudi a gestionar-ho millor ens la feu arribar sense dubtar-ho. Per fer-ho podeu utilitzar el formulari de Queixes suggeriments i propostes disponible en aquesta pàgina web en el següent enllaç:

https://www.talamanca.cat/ajuntament/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/queixes-suggeriments-i-propostes.html

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 14.10.2022 | 13:03