Alta al padró d'habitants

El Padró Municipal d’habitants és el registre administratiu on consten tots els veïns/es del municipi.

L'alta al padró d'habitants és el tràmit necessari per quedar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants. Pot ser:

• Alta per canvi de residència: és l’inscripció al Padró Municipal d’Habitants d’una ciutadà provinent d’un altre municipi.

• Alta per naixement: és l’alta al Padró Municipal d’Habitants d’un nadó acabat de néixer.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes aquelles persones que tinguin el domicili habitual a Talamanca.

Qui ho sol·licita pot ser:

- la persona interessada major d’edat. Els menors d’edat han de ser empadronats pel pare, mare o tutor/a legal i empadronar-se amb una persona major d’edat.

- una persona autoritzada per l’interessat/ada. En aquest cas caldrà aportar la corresponent autorització, així com la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Omplir i lliurar el model d'instància genèric.

Darrera actualització: 07.06.2021 | 13:59