Canvi de domicili al padró d'habitants

És el tràmit necessari per sol·licitar un canvi de domicili dins del mateix municipi.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes aquelles persones que tinguin el domicili habitual a Talamanca i que efectuïn un canvi de domicili dins el mateix municipi.

Qui ho sol·licita pot ser:

- la persona interessada major d’edat. El canvi de domicili dels menors d’edat ha de ser efectuat pel pare, mare o tutor/a legal i sempre en un domicili on hi hagi empadronat un major d’edat.

- una persona autoritzada per l’interessat/ada. En aquest cas caldrà aportar la corresponent autorització, així com la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Omplir i lliurar el model d'instància genèric.

Darrera actualització: 7.06.2021 | 14:09