Certificat d'empadronament

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any. 

Quin cost té:

2,32 € (Ordenança Fiscal núm. 6)

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona. Si la sol·licitud la fa un/a representant de l'interessat/da, aquest/a s'haurà d'acreditar mitjançant una autorització de la persona sol·licitant juntament amb la fotocòpia d'ambdós D.N.I., en el moment de recollir el certificat a les dependecies municipals.

Cal aportar:

  • No cal aportar documentació, si bé es pot demanar que es demani mitjançant imprès de sol·licitud genèric.

    Si la sol·licitud la fa un/a representant de l'interessat/da, aquest/a s´haurà d'acreditar mitjançant una autorització de la persona sol·licitant juntament amb la fotocòpia d'ambdós D.N.I., en el moment de recollir el volant a les dependecies municipals.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 26.04.2017 | 16:24